Fonn Cainte le Mick McCaughan 12ú Lúnasa 2017


Ceol agus caint, clar lan-Ghaeilge le grupai eagsula, imeachtai a bheas ar siul i mbliana agus i bhfad i bhfad i bhfad nios mo… bigi linn.. ach tabhair aire, nil sineadh fada aimsithe againn fos!